Betrokken partijen

Voedsel in de Buurt Alkmaar is een initiatief van Van Boer tot Bord en Amped. Van Boer tot Bord wil de rechtstreekse levering van duurzame en/of biologische streekproducten regionaal mogelijk maken. Levering geschiedt rechtstreeks van de producent/kweker/teler naar de zakelijke afnemer en nu ook aan de consument.

Van Boer tot Bord streeft door middel van deze ketenverkorting naar een eerlijke prijs van duurzame en biologische streekproducten voor zowel de producent/kweker/teler als voor de afnemer.

Amped gelooft in een eerlijker en rechtvaardiger wereld en hier dragen wij aan bij door belangrijke verbindingen tussen het bedrijfsleven en de maatschappij te herstellen, verbeteren of vernieuwen.

Door middel van het aangaan van strategische samenwerkingen, keteninnovatie en -interventie werken wij aan economische systemen die leiden tot rechtvaardigheid, werkgelegenheid, gezondheid, begrip en geluk.

De Gemeente Alkmaar steunt het Voedsel in de Buurt Alkmaar initiatief, om zo tot voldoende bekendheid en draagvlak te komen. 

Van Boer tot Bord

Van Boer tot Bord (VBTB) is een voedselinitiatief in Noord-Holland. Van Boer tot Bord richt zich op het verkorten van de voedselketen en het herstel van de relatie tussen boer en burger.

Er liggen diverse oorzaken ten grondslag aan de ontstane kloof tussen agricultuur en de smaakcultuur in de Nederlandse voedselmarkt. Voedselherkomst en -veiligheid zijn zeer actuele onderwerpen en voor velen tastbare begrippen geworden, en de zoektocht naar authenticiteit en de behoefte aan tastbaarheid zijn enkele motivaties van de tegenreactie. Er ontstaan steeds meer initiatieven die de relatie tussen boer en burger weer trachten te versterken. Het resultaat is echter een chaos aan bewegingen, identiteiten en commerciële beloften.

VBTB onderscheidt zich van het huidige aanbod met een afgestemd, betaalbaar assortiment van verse en lokaal geproduceerde producten die volledig aansluiten bij de levensstijl van de consument. Producten die het hele jaar beschikbaar zijn, voorzien van een sociaal gedragen marketingstrategie. VBTB is de aangewezen partij voor afnemers, omdat het zich onderscheidt door sociaal ondernemerschap, de koppeling van best practices, het verbinden van netwerken en een robuust producentennetwerk.

De kracht van VBTB ontstaat uit haar waarden, overtuiging, relatie met de omgeving enpersoonlijkheid. De huidige voedselcultuur is eindig en VBTB herdefinieert de keten vanuit een oorspronkelijk perspectief. VBTB herstelt de traditionele verbinding tussen producent en consument. VBTB is een initiatief van verschillende ondernemers uit de regio Alkmaar en wordt gesteund doormeer dan 30 producenten uit de regio. De partijen vullen elkaar aan en brengen elk een eigen specialisme.

Door de oprichting van Van Boer tot Bord zijn deze krachten gebundeld. 

Van Boer tot Bord staat aan de basis van verschillende initiatieven, zoals www.fairentrade.nl en werkt samen in diverse projecten en ondernemingen die eerlijke en gezonde voedselketens mogelijk maken.

Amped

Wij geloven in een eerlijker en rechtvaardiger wereld. Dit bereiken wij door het herstellen van de verbinding tussen boeren en burgers. Door samenwerking en het verkorten van de ketens ontstaan nieuwe rechtvaardige economische systemen die leiden tot verhoging biodiversiteit, werkgelegenheid, gezondheid, begrip en geluk.

Amped is een duurzaam innovatiebureau waar talentvolle mensen de allerbeste oplossingen bedenken en bouwen. Oplossingen die mensen, bedrijven en organisaties in staat stellen het verschil te maken in een duurzame samenleving.

Amped staat aan de basis van verschillende initiatieven, zoals projecten en ondernemingen die eerlijke en gezonde voedselketens mogelijk maken: 
dekrommerijnkrat.nlwww.heteiendekip.nlwww.meatyourown.nlwww.local2local.nl
www.groenendoen.nu en www.herenboeren.nl

Daarnaast realiseerde Amped ook marktplaatsen voor duurzame initiatieven zoals www.idealenkompas.nl.

Gemeente Alkmaar

De gemeente Alkmaar heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan en werkt samen met inwoners en organisaties aan het verduurzamen van de gemeente. Het initiatief ‘Voedsel in de Buurt Alkmaar’, waarbij producten uit de eigen streek komen en er weinig kilometers worden gemaakt, draagt bij aan de duurzame ambities van de gemeente.

Alkmaar hecht daarnaast veel waarde aan eerlijke handel. De gemeente Alkmaar vindt het belangrijk dat producten op een eerlijke manier geproduceerd zijn en zo weinig mogelijk impact hebben op het milieu. Dit laat de gemeente dan ook op verschillende manieren terugkomen in haar duurzaamheidsbeleid. Met als resultaat dat Alkmaar in 2010 is uitgeroepen tot Fairtrade Gemeente. Alkmaar was daarmee de eerste titelhouder in de provincie Noord-Holland en heeft de titel ieder jaar opnieuw weten te bemachtigen.

Dankzij een goede samenwerking met winkeliers, horeca, organisaties en inwoners groeit het aantal organisaties dat voor duurzame producten kiest. Dat laat zien dat duurzaamheid niet alleen een kwestie van willen en kunnen is, maar bovenal van samen doen.

© 2023 voedselindebuurt.nl | Een initiatief van Amped Concepts en Local2Local | Naar boven